På stiftelsesmøte 12/12/2016 i Oslo ble «QGIS Norge» opprettet, en forening for QGIS brukere i Norge.

«QGIS Norge» er en frivillig forenting som har som formål er å spre kunnskap om og oppfordre til bruk av programvarepakken QGIS i Norge, med særlig vekt på tilpasning til norske behov.

Videre vil foreningen hjelpe medlemmene med å utveksle erfaringer om bruken av QGIS og å støtte opp under det internasjonale QGIS-prosjektet. Andre open source-teknologier som kan brukes sammen med QGIS (såkalt FOSS4G) er også av interesse for foreningen.

Vedtekter finner du her.

Protokollet fra stiftelses møte kan leses og lastes ned her