På 28.01.2017 ble “QGIS Norge” registrert i enhets- og frivillighetsregisteret. Organisasjonsnummer er 918462058. Dokumentene fra Brønnøysundregisteret kan leses og lastes ned her