Trondheim kommune er en aktiv bruker av QGIS til både enkle og avanserte oppgaver. For å spre kunnskap om bruk av QGIS både internt og eksternt har Robin Bråtveit satt opp en youtube-kanal der han legger ut videoer med veiledning på forskjellige oppgaver Trondheim kommune bruker QGIS til å løse.

Du kan følge youtube-kanalen på:

https://www.youtube.com/channel/UCw4Qos7LZ7toSr-HWJsGs8Q

Første tema er å generere nedbørsfelt.

Slike videoer samles i rubrikken Opplæring / Veiledning