Som mange trolig har sett kommer QGIS 3.0 med ny logo og ferske farger. Vi har nå tilpasset logo for QGIS Norge til de nye stil-rettningslinjene.

Da kan vi venne oss til det nye utseende til den nye versjonen kommer mot slutten av året.