Velkommen til QGIS Norge sitt første årsmøte tirsdag 12. desember!

Vi takker Statistisk Sentralbyrå (SSB) for disponering av møtelokal!

Adresse: SSB i Oslo, auditoriet, Akersveien 26. Tid: Fra 14:00 til 17:00

Agenda finner du her.

Forslag angående nye punkter på Agendaen eller om noen ønsker å holde et innlegg/demo bes meddele dette til styret@qgis.no innen 28. november.

Vennligst registrer her: https://goo.gl/forms/0HMmwXWojNCplmco1 for deltakelse.

Vel møtt!

Hilsen, Styret i QGIS Norge