QGIS 3.10 er lansert.

Se her for mer informasjon. Changelog finnes her