NapkinGIS – Open-source publiseringsplattform

NapkinGIS er en publiseringsplattform designet for å gjøre deling av QGIS prosjekter sømløst og enkelt.
Ved hjelp av gratis tilgjengelig QGIS plugins, kan brukere pakke prosjekter, laste opp til web-plattform, styre tilgangsrettigheter og eneklt dele kartet med en URL-lenke.
Prosjektene vil beholde alle stiler, print-templates og utseende, samt database-tilkoblinger og andre eksterne datakilder.

NapkinGIS er utviklet av Napkin AS, et oppstartsselskap i Stavanger, og er tilgjengelig for nedlasting på GitHub.
Napkin har som formål å videreutvikle NapkinGIS til å bli en altomfattende plattform som håndterer alle steg av GIS arbeid, fra datainnsamling med felt applikasjon, til dataanalyse på desktop, og publisering og deling av kart gjennom nett-løsning.

Napkin AS har nylig mottatt støtte fra Innovasjon Norge til å gjennomføre pilot-testing av publiseringsplattformen, og er på utkikk etter aktører (både offentlige og private) som tar QGIS i bruk i sitt daglige virke.
Pilot-testing vil innebære testing av NapkinGIS – Prepare (en QGIS plugin for pakking av prosjekter), NapkinGIS – Deploy (en eksperimentell QGIS plugin) og web-løsningen for presentasjon og deling av prosjektene.

Om det er interesse for å gjennomføre en slik gratis og uforpliktene pilot-testing, ta kontakt med daglig leder Andreas Atakan på epost eller telefon.

Lenker og informasjon