Årsmøtet var avholdt 25.03.2021 kl. 11:00. Referater fra møtet fins her.

Det er planlagt et styremøte torsdag 15. april 2021 kl. 11:00. Alle medlemmer er velkommen, klikk her for å være med.

Vi planlegger et digitalt brukersamling, og foreslått datoen er 28. mai 2021 kl. 10 - 12. Hold av datoen. Programmet legge vi ut etterhvert. Hvis noen har lyst å presentere på samlingen, sende melding til styret@qgis.no.