Aktiviteter som støtter opp under formålet til QGIS Norge inkluderer men er ikke begrenset til:

  • Arrangering av workshops og brukermøter
  • Drift av en webside som et forum for norske QGIS-brukere
  • Deltagelse i arrangementer som handler om beslektede felt
  • Dugnader og støtte til oversettelse av QGIS til norsk
  • Dugnader og støtte til videreutvikling av QGIS-programvaren
  • Innhenting av sponsorer til å støtte opp under foreningens aktiviteter

Neste aktivitet blir QGIS Seminar hos SSB den 5. desember 2018!!!! Det blir spennende å ha en helsdag QGIS Seminar med foredragsholder som SSB, Quantarctica (Norsk Polarinstitutt), Trondheim Kommune, Hammar Kommune, Fylkesmannen i Rogaland, NRK, Kartverket, Kystverket, NIBIO og privat selskap som Norkart AS, Skred AS… agenda kommer snart!!!