Aktiviteter som støtter opp under formålet til QGIS Norge inkluderer men er ikke begrenset til:

  • Arrangering av workshops og brukermøter
  • Drift av en webside som et forum for norske QGIS-brukere
  • Deltagelse i arrangementer som handler om beslektede felt
  • Dugnader og støtte til oversettelse av QGIS til norsk
  • Dugnader og støtte til videreutvikling av QGIS-programvaren
  • Innhenting av sponsorer til å støtte opp under foreningens aktiviteter