Meld deg inn

Enhver med interesse for QGIS kan melde seg inn i foreningen.

Organisasjoner kan også ta ut kollektivt medlemskap på vegne av sine ansatte.

Innmeldelse forplikter medlemmet til å respektere foreningens til enhver tid gjeldende vedtekter og beslutninger tatt av årsmøtet eller styret.

Medlemskap gir deg stemmerett i foreningens årsmøter og sikrer deg mulighet for deltagelse i bestemte aktiviteter eller for tilgang til felles ressurser.

For at QGIS Norge blir et lavterskel tilbud vedtok stiftelsesmøte medlemsavgift på:

  • kr 2000 for organisasjoner,
  • kr 250 for personlige medlemmer og
  • kr 0 for studentmedlemmer.

Innmeldingsskjema finnes her: Innmeldingsskjema

Utviklingsarbeid

Har du lyst til å bidra til QGIS Norge på github send en melding til @ninsbl

Kommunikasjon

Mailinglister

QGIS Norge har fått en epost-liste via OSGeo Foundation. For å bli med på epost-listen og diskutere saker og ting omkring QGIS der, kan dere nå registrere dere selv på listen ved å gå inn på: QGIS Norge bruker

Eposter som sendes til: qgis-no-user@lists.osgeo.org går da til alle som har meld seg inn på listen. Man må være registrert på listen for å kunne skrive til den. Men på epost-listen kan du bli med også uten å være medlem i foreningen! Nederst på hver epost du får fra listen finnes det en lenke for å avbestille epostene…

Når du først er i gang, vurder også å registrere deg på QGIS user: qgis-user@lists.osgeo.org for generelle spørsmål angående QGIS med et bredere publikum (kommunikasjon foregår på engelsk).

Hvis du ønsker å bli med på utveksling om Åpen Kildekode GIS (OSGeo) i de noriske landene generelt, så kan du kan registrere deg på OSGeo Nordic Dessuten anbefales det å registrere deg på den internasjonale epostlisten.

Sosiale medier

QGIS Norge på Linkedin

QGIS Norge på facebook

Støtt QGIS

Hvis du drar nytte av QGIS og ønsker at denne fantastiske programvaren blir enda bedre, vurder å støtte videreutvikling av QGIS finansiell: Doner til
QGIS