Formål

«QGIS Norge» er en frivillig forenting som har som formål er å spre kunnskap om og oppfordre til bruk av programvarepakken QGIS i Norge, med særlig vekt på tilpasning til norske behov.

Videre vil foreningen hjelpe medlemmene med å utveksle erfaringer om bruken av QGIS og å støtte opp under det internasjonale QGIS-prosjektet. Andre open source-teknologier som kan brukes sammen med QGIS (såkalt FOSS4G) er også av interesse for foreningen.

Organisasjonsnummer til QGIS Norge er 918462058.

Protokoller

Nedenfor kan du finne protokoller fra års- og styremøter.

Forsammlinger og årsmøter

Dato Titel/tema Protokoll
2016/12/12 Stiftelsesmøte Protokoll
2017/12/12 Agenda Årsmøtet 2017 Protokoll
2017/12/12 Referat Årsmøtet 2017 Protokoll
2018/12/05 Referat Årsmøtet 2018 Protokoll
2021/03/25 Referat Årsmøtet 2021 Protokoll

Styremøter

Dato Titel/tema Protokoll
2021/04/15 Styremøtet Protokoll
2017/02/14 3.Styremøtet Protokoll
2017/01/17 2.Styremøtet Protokoll
2016/12/19 1.Styremøtet Protokoll

Kontakt

Du kan kontakte styret i QGIS Norge ved å sende epost til styret at qgis.no.

Historie

2021

Digitalt årsmøte på Teams den 25.03.2021

I styret ble valgt:

 • James Stott: leder (Statsforvalteren i Rogaland)
 • Antonio Armas Díaz (Norkart)
 • Thijs Christiaan van Son (Naturhistorisk museum)
 • Jan Ingolf Kleppe (Troms og Finnmark fylkeskommune)
 • Morten Sickel (NORSAR)

I valgkomité ble valgt Kenneth Øyen-Eriksen (Norkart) og Martine Vad Almankaas (Kystverket). Bendik Øverhus Hassel ble valgt som varamedlem.

2018

Årsmøte hos Statistik sentralbyrå (SSB) i Oslo den 05/12/2018

I styret ble valgt:

 • James Stott (Fylkesmannen i Rogaland)
 • Antonio Armas Díaz (Norkart)
 • Stig Aage Melve (Hamar Kommune)
 • Vilni Verner Holst Bloch (SSB)
 • Anne Alu Brøto (Nes - Buskerud Kommune)

I valgkomité ble valgt Kenneth Øyen-Eriksen og Thijs Christiaan van Son.

2017

På 28.01.2017 ble QGIS Norge registrert i enhets- og frivillighetsregisteret. Organisasjonsnummer er 918462058. Se sakspapierene her

Årsmøte hos Statistik sentralbyrå (SSB) i Oslo den 12/12/2017

I styret ble valgt:

 • Marianne Vik Dysterud (SSB)
 • Antonio Armas Díaz (Norkart)
 • Stig Aage Melve (Hamar Kommune)
 • Christopher H. Strutz (Avinet)
 • Anne Alu Brøto (Nes - Buskerud Kommune)

Valgkomité er Vilni Verner Holst Bloch og Erik Landsnes.

2016

«QGIS Norge» ble opprettet på stiftelsesmøte 12/12/2016 i Oslo der 31 personer deltok. Disse representere 26 organisasjoner, institutsjoner og selskaper fra det offentlige, næringslivet og forskning. Det var også 2 privatpersoner med på møte.

I styret ble valgt:

 • Marianne Vik Dysterud
 • Antonio Armas Díaz
 • Robin Oscar Bråtveit
 • Christopher H. Strutz
 • Stefan Blumentrath

Ny revisor er Ina Skåra.

Valgkomité er Eva Heggem og Artur Ribeiro.

På det første styremøte ble Antonio Armas Diaz valgt til styreleder og Marianne Vik Dysterud til nestleder.

Marianne Vik Dysterud og Christopher H. Strutz tar ansvar for medlemsregisteret og fungerer som kasserer / regnskapsfører.